k.ú.: 694070 - Míkovice nad Olšavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 583 1209911
vinice 1 13
zahrada 358 275879
ovoc. sad 1 2524
travní p. 437 740400
lesní poz 35 285796
vodní pl. nádrž umělá 2 34285
vodní pl. tok přirozený 87 76283
vodní pl. tok umělý 6 327
vodní pl. zamokřená pl. 5 10269
zast. pl. společný dvůr 2 208
zast. pl. zbořeniště 3 466
zast. pl. 466 119172
ostat.pl. jiná plocha 83 31323
ostat.pl. manipulační pl. 103 39337
ostat.pl. neplodná půda 230 87755
ostat.pl. ostat.komunikace 265 53711
ostat.pl. pohřeb. 1 2127
ostat.pl. silnice 5 27674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7564
ostat.pl. zeleň 7 5961
Celkem KN 2683 3010985
Par. DKM 2683 3010985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 297
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 385
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 742
spoluvlastník 1002

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2000 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 16.06.2000 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 06:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.