k.ú.: 694126 - Mikulášovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562751 - Mikulášovice NUTS5 CZ0421562751
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 197156
zahrada 1199 686623
travní p. mez, stráň 3 2015
travní p. 1526 10078964
lesní poz ostat.komunikace 1 12057
lesní poz 503 12945805
vodní pl. nádrž přírodní 35 65584
vodní pl. nádrž umělá 8 14716
vodní pl. rybník 7 14275
vodní pl. tok přirozený 111 26431
vodní pl. tok umělý 8 4194
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 124
vodní pl. zamokřená pl. 4 19095
zast. pl. společný dvůr 6 5464
zast. pl. zbořeniště 304 77495
zast. pl. 1060 241596
ostat.pl. dráha 59 139427
ostat.pl. jiná plocha 383 344949
ostat.pl. manipulační pl. 95 118399
ostat.pl. neplodná půda 115 153688
ostat.pl. ostat.komunikace 665 466157
ostat.pl. pohřeb. 1 10458
ostat.pl. silnice 30 148808
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 39581
ostat.pl. zeleň 17 34495
Celkem KN 6170 25847556
Par. KMD 6170 25847556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 628
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 4
Celkem BUD 1037
byt.z. byt 166
obč.z. byt 19
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 190
LV 1097
spoluvlastník 1535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 18.05.2022 04:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.