k.ú.: 694126 - Mikulášovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562751 - Mikulášovice NUTS5 CZ0421562751
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 28.11.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 197156
zahrada 1199 685134
travní p. mez, stráň 3 2015
travní p. 1525 10080515
lesní poz ostat.komunikace 1 12057
lesní poz 503 12945805
vodní pl. nádrž přírodní 35 65584
vodní pl. nádrž umělá 8 14716
vodní pl. rybník 7 14275
vodní pl. tok přirozený 118 26374
vodní pl. tok umělý 9 4312
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 124
vodní pl. zamokřená pl. 4 19095
zast. pl. společný dvůr 6 5464
zast. pl. zbořeniště 304 77495
zast. pl. 1060 241576
ostat.pl. dráha 59 139427
ostat.pl. jiná plocha 385 345049
ostat.pl. manipulační pl. 93 118493
ostat.pl. neplodná půda 115 153688
ostat.pl. ostat.komunikace 666 466131
ostat.pl. pohřeb. 1 10458
ostat.pl. silnice 30 148808
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 39581
ostat.pl. zeleň 17 34495
Celkem KN 6178 25847827
Par. KMD 6178 25847827
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 628
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 4
Celkem BUD 1037
byt.z. byt 166
obč.z. byt 19
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 190
LV 1099
spoluvlastník 1536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 03.12.2021 01:36

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.