k.ú.: 694126 - Mikulášovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562751 - Mikulášovice NUTS5 CZ0421562751
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 197156
zahrada 1203 684167
travní p. mez, stráň 3 2015
travní p. 1527 10082028
lesní poz ostat.komunikace 1 12057
lesní poz 503 12945805
vodní pl. nádrž přírodní 35 65584
vodní pl. nádrž umělá 8 14716
vodní pl. rybník 6 12566
vodní pl. tok přirozený 117 25903
vodní pl. tok umělý 9 4312
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 124
vodní pl. zamokřená pl. 4 19095
zast. pl. společný dvůr 6 5464
zast. pl. zbořeniště 318 80195
zast. pl. 1049 240454
ostat.pl. dráha 59 139427
ostat.pl. jiná plocha 380 344038
ostat.pl. manipulační pl. 93 118493
ostat.pl. neplodná půda 116 152845
ostat.pl. ostat.komunikace 671 465565
ostat.pl. pohřeb. 1 10458
ostat.pl. silnice 30 148615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 42502
ostat.pl. zeleň 17 34495
Celkem KN 6188 25848079
Par. KMD 6188 25848079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 625
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 138
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 4
Celkem BUD 1027
byt.z. byt 166
obč.z. byt 19
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 190
LV 1092
spoluvlastník 1538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 07.04.2020 19:41

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.