k.ú.: 694169 - Kukle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572594 - Kukle NUTS5 CZ0533572594
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 207913
zahrada 46 34403
travní p. 53 217592
lesní poz 36 2413504
vodní pl. nádrž umělá 1 1564
vodní pl. tok umělý 2 4127
vodní pl. zamokřená pl. 1 3552
zast. pl. 39 7016
ostat.pl. jiná plocha 15 5818
ostat.pl. neplodná půda 3 4586
ostat.pl. ostat.komunikace 38 49359
ostat.pl. silnice 5 6312
ostat.pl. zeleň 15 2044
Celkem KN 271 2957790
Par. DKM 268 1336517
Par. KMD 3 1621273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 4
Celkem BUD 39
LV 69
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2011
DKM-KPÚ 05.07.2011 1:1000 07.07.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1824 22.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.