k.ú.: 694177 - Mikuleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578398 - Mikuleč NUTS5 CZ0533578398
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 3028406
zahrada 268 154761
ovoc. sad 1 2808
travní p. 220 583092
lesní poz 30 5652043
vodní pl. rybník 1 323
vodní pl. tok přirozený 51 15825
vodní pl. tok umělý 2 2523
zast. pl. zbořeniště 18 2421
zast. pl. 135 37722
ostat.pl. jiná plocha 38 17666
ostat.pl. manipulační pl. 5 25667
ostat.pl. neplodná půda 47 18935
ostat.pl. ostat.komunikace 124 182642
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 49 190234
Celkem KN 1132 9916464
Par. DKM 399 9545938
Par. KMD 733 370526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 130
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 208
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 05.04.2016 1:1000 05.04.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1839 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 07:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.