k.ú.: 694193 - Mikulov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584649 - Mikulov NUTS5 CZ0644584649
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1787 16144557
vinice 1134 5671835
zahrada skleník-pařeniš. 3 1104
zahrada 1510 648675
ovoc. sad 22 240027
travní p. 121 414595
lesní poz les(ne hospodář) 34 227800
lesní poz ostat.komunikace 14 63435
lesní poz 70 12870140
vodní pl. nádrž umělá 9 23904
vodní pl. rybník 6 742386
vodní pl. tok přirozený 70 176676
vodní pl. tok umělý 19 62341
vodní pl. zamokřená pl. 14 320644
zast. pl. společný dvůr 140 94349
zast. pl. zbořeniště 168 16845
zast. pl. 3235 865877
ostat.pl. dráha 14 139252
ostat.pl. jiná plocha 1276 1520110
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 16 24220
ostat.pl. manipulační pl. 212 367006
ostat.pl. neplodná půda 289 451715
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 509
ostat.pl. ostat.komunikace 1257 1713090
ostat.pl. pohřeb. 6 47352
ostat.pl. silnice 141 444852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 65915
ostat.pl. zeleň 432 1958522
Celkem KN 12043 45317733
EN 6 13272
PK 2 5442
GP 2 5308
Celkem ZE 10 24022
Par. DKM 12043 45317733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 165
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 121
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 1406
č.p. ubyt.zař 26
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 105
č.e. jiná st. 31
č.e. obč.vyb. 8
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 6
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 550
bez čp/če jiná st. 291
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb. 102
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 78
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 95
rozestav. 6
s roz.jed 1
Celkem BUD 3140
byt.z. byt 1562
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 56
byt.z. rozest. 9
obč.z. byt 185
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. rozest. 23
Celkem JED 1861
LV 4473
spoluvlastník 7589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 30.08.2012 1:1000 01.12.2015 *)
DKM-KPÚ 08.06.2012 1:1000 13.06.2012 *)
DKM-KPÚ 11.09.2009 1:1000 18.11.2009 *) Z-3910/2009
DKM-KPÚ 17.11.2007 1:1000 03.12.2007 *) Z-4331/2007 JPÚ na části Hliniště
DKM-KPÚ 05.12.2006 1:1000 06.04.2007 *) Z-4345/2006 JPÚ na části - Turold
Ins. A 1:2000 01.04.1961 01.12.2015 reambulace 70-71 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 06:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.