k.ú.: 694355 - Mikulovice u Vernéřova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563129 - Klášterec nad Ohří NUTS5 CZ0422563129
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 2300553
zahrada 43 31368
travní p. 305 1185467
lesní poz les s budovou 4 42
lesní poz les(ne hospodář) 31 1008400
lesní poz 276 374743
vodní pl. nádrž přírodní 1 352
vodní pl. nádrž umělá 3 6795
vodní pl. tok přirozený 14 243765
vodní pl. tok umělý 4 14914
vodní pl. zamokřená pl. 3 15425
zast. pl. společný dvůr 11 1756
zast. pl. zbořeniště 15 7684
zast. pl. 261 26960
ostat.pl. dráha 4 151035
ostat.pl. jiná plocha 49 53518
ostat.pl. manipulační pl. 49 126558
ostat.pl. neplodná půda 211 202354
ostat.pl. ostat.komunikace 68 72415
ostat.pl. pohřeb. 1 3123
ostat.pl. silnice 14 133950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 7140
Celkem KN 1565 5968317
Par. DKM 1565 5968317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 48
č.e. rod.rekr 100
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 65
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 256
LV 332
spoluvlastník 588

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2004
THM-V 1:2000 01.04.1976 23.06.2004
S-SK GS 1:2880 1876 31.03.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 23:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.