k.ú.: 694363 - Blato - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575372 - Mikulovice NUTS5 CZ0532575372
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 809203
zahrada 115 72446
ovoc. sad 2 6999
travní p. 8 5762
vodní pl. tok umělý 19 4955
zast. pl. zbořeniště 1 240
zast. pl. 192 71110
ostat.pl. dráha 1 12044
ostat.pl. jiná plocha 26 62749
ostat.pl. manipulační pl. 54 67565
ostat.pl. ostat.komunikace 37 18599
ostat.pl. silnice 26 72193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4259
ostat.pl. zeleň 3 293
Celkem KN 761 1208417
Par. DKM 761 1208417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 124
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 181
LV 238
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 06:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.