k.ú.: 694371 - Mikulovice u Pardubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575372 - Mikulovice NUTS5 CZ0532575372
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 1594501
zahrada 327 195032
ovoc. sad 7 12635
travní p. 3 1506
lesní poz 8 70798
vodní pl. rybník 1 3737
vodní pl. tok umělý 10 2308
zast. pl. společný dvůr 1 606
zast. pl. 480 97116
ostat.pl. jiná plocha 85 50030
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1773
ostat.pl. manipulační pl. 29 57240
ostat.pl. neplodná půda 4 5089
ostat.pl. ostat.komunikace 115 62860
ostat.pl. pohřeb. 3 8185
ostat.pl. silnice 26 60131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9391
ostat.pl. zeleň 2 2094
Celkem KN 1590 2235032
Par. DKM 1590 2235032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 155
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 191
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 460
LV 521
spoluvlastník 659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1839 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.