k.ú.: 694401 - Kolnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540382 - Mikulovice NUTS5 CZ0711540382
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 2496195
zahrada 148 124385
travní p. 48 152877
lesní poz ostat.komunikace 6 7452
lesní poz 74 586495
vodní pl. nádrž umělá 3 3343
vodní pl. tok přirozený 5 2294
vodní pl. zamokřená pl. 2 2962
zast. pl. společný dvůr 2 471
zast. pl. zbořeniště 47 16064
zast. pl. 64 31966
ostat.pl. jiná plocha 35 33522
ostat.pl. manipulační pl. 10 34055
ostat.pl. neplodná půda 27 14831
ostat.pl. ostat.komunikace 100 76311
ostat.pl. pohřeb. 1 1637
ostat.pl. silnice 11 34690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 964
Celkem KN 842 3620514
Par. KMD 842 3620514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 64
LV 102
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 21:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.