k.ú.: 694410 - Mikulovice u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540382 - Mikulovice NUTS5 CZ0711540382
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 5192522
zahrada 1027 720619
ovoc. sad 7 26479
travní p. plantáž dřevin 1 8478
travní p. 399 2161720
lesní poz ostat.komunikace 6 9471
lesní poz 296 7792877
vodní pl. nádrž umělá 13 19723
vodní pl. tok přirozený 84 285326
vodní pl. tok umělý 35 32658
vodní pl. zamokřená pl. 6 7387
zast. pl. společný dvůr 28 8240
zast. pl. zbořeniště 84 27146
zast. pl. 1024 338404
ostat.pl. dobývací prost. 1 48033
ostat.pl. dráha 17 130273
ostat.pl. jiná plocha 420 483257
ostat.pl. manipulační pl. 76 141044
ostat.pl. neplodná půda 84 80589
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 186737
ostat.pl. ostat.komunikace 403 385335
ostat.pl. pohřeb. 1 12102
ostat.pl. silnice 55 247911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 33820
ostat.pl. zeleň 65 205729
Celkem KN 4550 18585880
EN 6 589
PK 104 216690
GP 44 19992
Celkem ZE 154 237271
Par. DKM 992 9769573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 480
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 122
bez čp/če jiná st. 204
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 981
byt.z. byt 192
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 10
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 53
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 265
LV 1253
spoluvlastník 1871

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.05.2022 17:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.