k.ú.: 694428 - Široký Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540382 - Mikulovice NUTS5 CZ0711540382
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1174172
zahrada 269 191663
travní p. 229 2510700
lesní poz 229 6748816
vodní pl. nádrž umělá 1 1373
vodní pl. tok přirozený 53 54474
vodní pl. tok umělý 3 1899
vodní pl. zamokřená pl. 17 33564
zast. pl. společný dvůr 8 1177
zast. pl. zbořeniště 53 24238
zast. pl. 164 50328
ostat.pl. jiná plocha 76 33253
ostat.pl. manipulační pl. 21 57381
ostat.pl. mez, stráň 5 1651
ostat.pl. neplodná půda 75 43377
ostat.pl. ostat.komunikace 171 116197
ostat.pl. pohřeb. 1 2575
ostat.pl. silnice 3 22874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 13348
ostat.pl. zeleň 7 10312
Celkem KN 1458 11093372
Par. DKM 69 777346
Par. KMD 1389 10316026
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 162
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 9
LV 187
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 23:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.