k.ú.: 694479 - Mikulůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544507 - Mikulůvka NUTS5 CZ0723544507
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 843 1620567
zahrada 277 171094
ovoc. sad 18 65975
travní p. mez, stráň 1 491
travní p. 1216 2389561
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 518 8060071
vodní pl. tok přirozený 21 70066
zast. pl. společný dvůr 1 1317
zast. pl. 525 100341
ostat.pl. dráha 1 69
ostat.pl. jiná plocha 159 47436
ostat.pl. manipulační pl. 49 27111
ostat.pl. neplodná půda 457 311402
ostat.pl. ostat.komunikace 285 197220
ostat.pl. pohřeb. 2 2414
ostat.pl. silnice 18 47666
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8915
ostat.pl. zeleň 4 319
Celkem KN 4401 13122056
Par. DKM 1 21
Par. KMD 4400 13122035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 187
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 67
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 512
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 669
spoluvlastník 1098

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 06:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.