k.ú.: 694517 - Nahošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 806184
zahrada 63 48911
travní p. 52 507691
lesní poz 20 636742
vodní pl. nádrž umělá 1 3905
vodní pl. tok přirozený 16 28906
vodní pl. tok umělý 5 6099
vodní pl. zamokřená pl. 5 24369
zast. pl. zbořeniště 3 1150
zast. pl. 65 32068
ostat.pl. dráha 1 20562
ostat.pl. jiná plocha 25 40929
ostat.pl. manipulační pl. 2 830
ostat.pl. neplodná půda 10 11307
ostat.pl. ostat.komunikace 40 72635
ostat.pl. silnice 8 20284
ostat.pl. zeleň 4 6939
Celkem KN 374 2269511
Par. DKM 374 2269511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 65
LV 110
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.06.2010 1:1000 18.06.2010 *)
THM-G 1:2000 01.04.1961 18.06.2010
THM-V 1:2000 01.04.1961 18.06.2010 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.