k.ú.: 694533 - Milčice u Peček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537497 - Milčice NUTS5 CZ0208537497
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 531 5237328
zahrada 93 80907
ovoc. sad 1 2580
travní p. 70 570098
vodní pl. nádrž umělá 12 6846
vodní pl. rybník 6 15775
vodní pl. tok přirozený 5 5506
vodní pl. tok umělý 149 81269
vodní pl. zamokřená pl. 2 3067
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 5 2659
zast. pl. 144 95518
ostat.pl. dálnice 23 26511
ostat.pl. jiná plocha 65 71557
ostat.pl. manipulační pl. 13 29148
ostat.pl. neplodná půda 18 15088
ostat.pl. ostat.komunikace 114 93335
ostat.pl. pohřeb. 1 3426
ostat.pl. silnice 167 146026
ostat.pl. zeleň 48 20603
Celkem KN 1468 6507275
Par. KMD 1468 6507275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 95
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 144
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 8
Celkem JED 21
LV 220
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2016
KMD 1:1000 09.12.2016
THM-V 1:2000 01.07.1974 09.12.2016 01.07.1974
S-SK GS 1:2880 1842 01.07.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.05.2022 21:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.