k.ú.: 694541 - Bezděkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558052 - Mileč NUTS5 CZ0324558052
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 1157500
zahrada 88 66238
travní p. 281 520243
lesní poz 65 1938342
vodní pl. rybník 2 5549
vodní pl. tok umělý 48 9482
vodní pl. zamokřená pl. 2 6165
zast. pl. společný dvůr 3 536
zast. pl. zbořeniště 2 449
zast. pl. 69 37378
ostat.pl. dráha 2 2897
ostat.pl. jiná plocha 56 76884
ostat.pl. manipulační pl. 22 10043
ostat.pl. neplodná půda 161 293764
ostat.pl. ostat.komunikace 51 68713
ostat.pl. silnice 1 2507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 88
ostat.pl. zeleň 10 7207
Celkem KN 1150 4203985
Par. KMD 1150 4203985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 67
LV 136
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 25.05.2022 03:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.