k.ú.: 694550 - Maňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558052 - Mileč NUTS5 CZ0324558052
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 1231276
zahrada 96 50579
travní p. 272 429321
lesní poz 43 614424
vodní pl. nádrž umělá 3 2463
vodní pl. rybník 3 48756
vodní pl. tok přirozený 4 7359
zast. pl. 66 34245
ostat.pl. dráha 3 47411
ostat.pl. jiná plocha 110 166800
ostat.pl. manipulační pl. 12 19230
ostat.pl. neplodná půda 38 12606
ostat.pl. ostat.komunikace 68 42852
ostat.pl. silnice 22 16133
ostat.pl. zeleň 15 872
Celkem KN 1153 2724327
Par. KMD 1153 2724327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. tech.vyb 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 64
LV 121
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 15.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.