k.ú.: 694576 - Záhoří u Milče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558052 - Mileč NUTS5 CZ0324558052
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 501803
zahrada 49 40701
travní p. 213 580620
lesní poz 53 1102294
vodní pl. nádrž umělá 6 8636
vodní pl. rybník 1 169
vodní pl. tok přirozený 18 23062
vodní pl. zamokřená pl. 1 1733
zast. pl. zbořeniště 4 1175
zast. pl. 112 40075
ostat.pl. dráha 1 5175
ostat.pl. jiná plocha 46 39201
ostat.pl. manipulační pl. 13 16457
ostat.pl. neplodná půda 159 125502
ostat.pl. ostat.komunikace 42 32186
ostat.pl. silnice 2 15429
Celkem KN 777 2534218
Par. KMD 777 2534218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 30
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 107
LV 126
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 29.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.