k.ú.: 694649 - Milešov u Lovosic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1482940
zahrada 189 93407
ovoc. sad 9 160078
travní p. 239 1220771
lesní poz les(ne hospodář) 2 1925
lesní poz ostat.komunikace 1 11080
lesní poz 235 5348350
vodní pl. nádrž přírodní 1 2610
vodní pl. nádrž umělá 5 26697
vodní pl. tok přirozený 29 27128
vodní pl. tok umělý 1 98
vodní pl. zamokřená pl. 2 6560
zast. pl. společný dvůr 3 1611
zast. pl. zbořeniště 19 3124
zast. pl. 196 73862
ostat.pl. jiná plocha 39 28465
ostat.pl. manipulační pl. 14 12302
ostat.pl. neplodná půda 42 32501
ostat.pl. ostat.komunikace 107 177206
ostat.pl. pohřeb. 4 7322
ostat.pl. silnice 3 17615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17261
ostat.pl. zeleň 4 52030
Celkem KN 1406 8804943
Par. KMD 1406 8804943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 127
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 183
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 174
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.