k.ú.: 694665 - Miletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573175 - Miletín NUTS5 CZ0522573175
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 674 4787100
zahrada 463 266451
ovoc. sad 9 33636
travní p. 307 599429
lesní poz les s budovou 10 432
lesní poz 56 2333238
vodní pl. nádrž umělá 2 490
vodní pl. rybník 14 72596
vodní pl. tok přirozený 99 57535
vodní pl. tok umělý 52 11365
vodní pl. zamokřená pl. 1 161
zast. pl. společný dvůr 2 1193
zast. pl. zbořeniště 1 2526
zast. pl. 601 174839
ostat.pl. jiná plocha 139 70647
ostat.pl. manipulační pl. 36 30735
ostat.pl. neplodná půda 45 31519
ostat.pl. ostat.komunikace 257 191521
ostat.pl. pohřeb. 1 6326
ostat.pl. silnice 24 142690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 36613
ostat.pl. zeleň 39 130596
Celkem KN 2841 8981638
Par. DKM 2841 8981638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 334
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 29
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 599
byt.z. byt 21
obč.z. byt 14
Celkem JED 35
LV 762
spoluvlastník 1391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1991 08.11.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.