k.ú.: 694762 - Rukáveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549576 - Milevsko NUTS5 CZ0314549576
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1803670
zahrada 36 33699
travní p. 58 889244
lesní poz 124 2479229
vodní pl. nádrž umělá 4 5583
vodní pl. rybník 1 10137
vodní pl. tok umělý 9 11222
zast. pl. 33 26715
ostat.pl. jiná plocha 13 38010
ostat.pl. manipulační pl. 2 14653
ostat.pl. neplodná půda 17 19456
ostat.pl. ostat.komunikace 53 109642
ostat.pl. silnice 4 40183
ostat.pl. zeleň 4 866
Celkem KN 394 5482309
Par. DKM 394 5482309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 33
LV 51
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.11.2010 1:1000 15.12.2010 *)
DKM 1:1000 13.01.2009
S-SK GS 1:2880 1830 15.12.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.