k.ú.: 694789 - Dolní Částkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554651 - Milhostov NUTS5 CZ0411554651
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 405659
zahrada 17 17440
travní p. 80 2188824
lesní poz les(ne hospodář) 40 552049
lesní poz 1 124
vodní pl. nádrž umělá 4 4686
vodní pl. tok přirozený 6 43556
vodní pl. zamokřená pl. 3 12714
zast. pl. zbořeniště 1 293
zast. pl. 37 22724
ostat.pl. jiná plocha 31 51703
ostat.pl. manipulační pl. 2 14670
ostat.pl. neplodná půda 26 41890
ostat.pl. ostat.komunikace 16 20389
ostat.pl. silnice 1 17774
Celkem KN 274 3394495
Par. DKM 274 3394495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 37
LV 50
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.2014
THM-V 1:2000 01.01.1973 28.05.2014
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 13:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.