k.ú.: 694801 - Horka u Milhostova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 1290273
zahrada 7 8680
travní p. 22 149127
lesní poz les(ne hospodář) 11 92093
lesní poz 1 87479
vodní pl. nádrž umělá 2 11690
vodní pl. tok přirozený 11 20536
vodní pl. tok umělý 4 4012
zast. pl. zbořeniště 1 185
zast. pl. 23 25095
ostat.pl. jiná plocha 11 37460
ostat.pl. manipulační pl. 19 74473
ostat.pl. neplodná půda 4 12112
ostat.pl. ostat.komunikace 14 23760
ostat.pl. silnice 2 29341
Celkem KN 148 1866316
Par. DKM 148 1866316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 6
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 23
LV 25
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.03.2014
THM-V 1:2000 01.01.1973 28.03.2014
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 20:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.