k.ú.: 694819 - Milhostov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554651 - Milhostov NUTS5 CZ0411554651
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 3542546
zahrada 31 17240
travní p. 75 1299239
lesní poz 9 157223
vodní pl. nádrž umělá 3 9246
vodní pl. tok přirozený 5 31177
vodní pl. tok umělý 13 16961
vodní pl. zamokřená pl. 24 340746
zast. pl. společný dvůr 15 23562
zast. pl. zbořeniště 3 794
zast. pl. 98 29259
ostat.pl. jiná plocha 55 109032
ostat.pl. manipulační pl. 28 30951
ostat.pl. neplodná půda 26 80398
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 11945
ostat.pl. ostat.komunikace 46 53011
ostat.pl. pohřeb. 1 1294
ostat.pl. silnice 9 51689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9032
ostat.pl. zeleň 3 2908
Celkem KN 488 5818253
Par. DKM 488 5818253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 29
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 98
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 128
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2016
THM-V 1:2000 01.01.1973 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 09:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.