k.ú.: 694894 - Milíčov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587524 - Milíčov NUTS5 CZ0632587524
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 2742444
zahrada 79 62783
ovoc. sad 2 3286
travní p. 262 1322898
lesní poz ostat.komunikace 9 219213
lesní poz 149 1088273
vodní pl. nádrž umělá 2 783
vodní pl. rybník 21 221017
vodní pl. tok přirozený 1 170
vodní pl. tok umělý 12 9015
zast. pl. společný dvůr 3 418
zast. pl. 95 42388
ostat.pl. jiná plocha 94 229348
ostat.pl. manipulační pl. 11 7571
ostat.pl. mez, stráň 7 14517
ostat.pl. neplodná půda 168 413572
ostat.pl. ostat.komunikace 64 94829
ostat.pl. silnice 10 51295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4572
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2038
ostat.pl. zeleň 3 1323
Celkem KN 1161 6531753
Par. DKM 1161 6531753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 92
LV 171
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.05.2007 Intravilán
DKM-KPÚ 15.07.2002 1:1000 15.07.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 24.05.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 06:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.