k.ú.: 694916 - Malá Šitboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538906 - Milíkov NUTS5 CZ0411538906
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 978658
zahrada 49 33305
ovoc. sad 1 14716
travní p. 39 642118
lesní poz 2 6241
vodní pl. nádrž umělá 13 15968
vodní pl. tok přirozený 1 3899
vodní pl. tok umělý 1 1149
vodní pl. zamokřená pl. 3 3512
zast. pl. společný dvůr 3 125
zast. pl. zbořeniště 4 881
zast. pl. 49 13007
ostat.pl. jiná plocha 40 116785
ostat.pl. manipulační pl. 4 9737
ostat.pl. neplodná půda 23 33821
ostat.pl. ostat.komunikace 30 54977
ostat.pl. pohřeb. 1 669
ostat.pl. silnice 1 25982
ostat.pl. zeleň 4 2108
Celkem KN 276 1957658
Par. DKM 276 1957658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 48
LV 52
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.01.2007 1:1000 28.02.2007 *) celé k.ú.
THM-V 1:2000 20.12.1983 28.02.2007
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 14:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.