k.ú.: 694924 - Milíkov u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538906 - Milíkov NUTS5 CZ0411538906
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 470685
zahrada 73 40397
travní p. 137 1610386
lesní poz 156 6435008
vodní pl. nádrž umělá 2 6985
vodní pl. rybník 1 10433
vodní pl. tok umělý 20 30719
vodní pl. zamokřená pl. 26 148001
zast. pl. společný dvůr 9 1699
zast. pl. zbořeniště 4 605
zast. pl. 92 31664
ostat.pl. jiná plocha 45 51942
ostat.pl. manipulační pl. 13 47447
ostat.pl. neplodná půda 55 110169
ostat.pl. ostat.komunikace 88 141762
ostat.pl. pohřeb. 1 2640
ostat.pl. silnice 3 22110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 3613
ostat.pl. zeleň 9 6612
Celkem KN 771 9172877
Par. DKM 764 9116881
Par. KMD 7 55996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 91
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 15
LV 121
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2008 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.01.1984 30.06.2008 měřítko 1:5000, 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1984 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.