k.ú.: 694932 - Těšov u Milíkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538906 - Milíkov NUTS5 CZ0411538906
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 360959
zahrada 33 22119
travní p. 126 1056360
lesní poz 4 16776
vodní pl. nádrž umělá 3 1547
vodní pl. tok umělý 2 9217
vodní pl. zamokřená pl. 4 25762
zast. pl. společný dvůr 3 81
zast. pl. zbořeniště 4 1794
zast. pl. 26 6655
ostat.pl. jiná plocha 45 204369
ostat.pl. manipulační pl. 1 2539
ostat.pl. neplodná půda 55 103549
ostat.pl. ostat.komunikace 15 18003
ostat.pl. silnice 2 27820
ostat.pl. zeleň 1 185
Celkem KN 334 1857735
Par. DKM 334 1857735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 26
LV 42
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2003 1:1000 12.09.2003 *)
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.09.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 15:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.