k.ú.: 694941 - Milíkov u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507547 - Milíkov NUTS5 CZ0802507547
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 1382876
zahrada 407 334343
travní p. 2085 3366458
lesní poz 533 3293830
vodní pl. nádrž přírodní 4 3533
vodní pl. tok přirozený 52 39778
zast. pl. společný dvůr 17 7932
zast. pl. zbořeniště 33 7905
zast. pl. 680 132888
ostat.pl. jiná plocha 90 30786
ostat.pl. manipulační pl. 5 2050
ostat.pl. neplodná půda 168 265195
ostat.pl. ostat.komunikace 329 231902
ostat.pl. silnice 12 39100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20761
ostat.pl. zeleň 2 1427
Celkem KN 5115 9160764
Par. KMD 5115 9160764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 408
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 32
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 142
rozestav. 3
Celkem BUD 659
LV 888
spoluvlastník 1402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 03.09.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 17.05.2022 16:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.