k.ú.: 695041 - Milonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593338 - Milonice NUTS5 CZ0646593338
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1444 4244903
vinice 1 590
zahrada 229 136624
ovoc. sad 1 3080
travní p. 27 24844
lesní poz 11 169667
vodní pl. nádrž umělá 15 14674
vodní pl. tok přirozený 122 32716
vodní pl. tok umělý 8 1285
zast. pl. společný dvůr 8 5045
zast. pl. zbořeniště 10 2600
zast. pl. 231 78675
ostat.pl. jiná plocha 66 44518
ostat.pl. manipulační pl. 22 43390
ostat.pl. neplodná půda 31 42839
ostat.pl. ostat.komunikace 361 71802
ostat.pl. pohřeb. 1 5014
ostat.pl. silnice 27 44504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12905
ostat.pl. zeleň 5 2051
Celkem KN 2623 4981726
Par. DKM 12 6325
Par. KMD 2611 4975401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 225
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 284
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 03:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.