k.ú.: 695076 - Milonice u Lipůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582077 - Milonice NUTS5 CZ0641582077
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 724273
zahrada 104 70266
ovoc. sad 2 5792
travní p. 183 126314
lesní poz 154 1518414
vodní pl. nádrž umělá 5 1165
vodní pl. tok přirozený 24 10447
zast. pl. společný dvůr 2 291
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 103 24953
ostat.pl. jiná plocha 17 7228
ostat.pl. manipulační pl. 18 14675
ostat.pl. neplodná půda 16 17941
ostat.pl. ostat.komunikace 52 27853
ostat.pl. silnice 2 36296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1291
ostat.pl. zeleň 1 273
Celkem KN 955 2587481
Par. DKM 955 2587481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 103
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 181
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1990 25.05.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.07.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 22.05.2022 19:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.