k.ú.: 695149 - Milostovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 4704373
zahrada 123 65331
travní p. 40 40836
lesní poz 17 56678
vodní pl. tok přirozený 10 15520
vodní pl. tok umělý 3 1628
vodní pl. zamokřená pl. 6 8432
zast. pl. zbořeniště 1 331
zast. pl. 181 67716
ostat.pl. jiná plocha 82 23366
ostat.pl. manipulační pl. 7 4980
ostat.pl. neplodná půda 2 472
ostat.pl. ostat.komunikace 37 102647
ostat.pl. silnice 8 42075
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14603
ostat.pl. zeleň 2 476
Celkem KN 657 5149464
Par. DKM 657 5149464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 88
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 174
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 171
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2015
Ost. 1:2000 31.12.1982 24.06.2015 sjednocený mapový formát
Ost. 1:2500 31.12.1924 31.12.1982 dekatický PK
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1924


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 14:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.