k.ú.: 695157 - Milotice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586382 - Milotice NUTS5 CZ0645586382
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2637 8394454
vinice 457 425797
zahrada 572 246369
ovoc. sad 10 42195
travní p. 191 324310
lesní poz 55 675005
vodní pl. nádrž umělá 1 8689
vodní pl. rybník 2 180635
vodní pl. tok přirozený 2 19387
vodní pl. tok umělý 106 107627
vodní pl. zamokřená pl. 5 33604
zast. pl. společný dvůr 27 22236
zast. pl. zbořeniště 42 9809
zast. pl. 982 334024
ostat.pl. jiná plocha 319 538760
ostat.pl. manipulační pl. 170 148096
ostat.pl. neplodná půda 81 76484
ostat.pl. ostat.komunikace 281 491879
ostat.pl. pohřeb. 1 6330
ostat.pl. silnice 71 120570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8767
ostat.pl. zeleň 107 442293
Celkem KN 6120 12657320
Par. DKM 6120 12657320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 451
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 95
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 196
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 75
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 944
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 1469
spoluvlastník 2008

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.12.2013 1:1000 27.02.2014 *)
DKM 1:1000 19.07.2013
THM-G 1:2000 01.01.1976 27.02.2014 mapa na části k.ú. (50% parcel) bude obnovena na podkladě výsledků KPÚ
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.02.2014 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.2008 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 24.05.2022 18:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.