k.ú.: 695297 - Chabičovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545627 - Mirkovice NUTS5 CZ0312545627
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 1803060
zahrada 23 12582
ovoc. sad 2 9242
travní p. 61 765728
lesní poz 74 2005432
vodní pl. nádrž umělá 1 1988
vodní pl. rybník 1 4518
vodní pl. tok přirozený 7 21728
vodní pl. tok umělý 4 4632
vodní pl. zamokřená pl. 5 8669
zast. pl. 46 27144
ostat.pl. jiná plocha 10 18591
ostat.pl. manipulační pl. 8 37595
ostat.pl. neplodná půda 39 94681
ostat.pl. ostat.komunikace 40 63820
ostat.pl. silnice 2 76316
ostat.pl. skládka 2 8174
Celkem KN 355 4963900
Par. DKM 355 4963900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 45
LV 69
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2016
DKM 1:1000 03.11.2015
ZMVM 1:2000 15.12.1992 06.12.2016
THM-V 1:2000 01.06.1972 06.12.2016
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 16.05.2022 16:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.