k.ú.: 695394 - Miroslavské Knínice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594466 - Miroslavské Knínice NUTS5 CZ0647594466
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 22 1235
orná půda 717 6272612
vinice 22 78298
zahrada 186 164825
ovoc. sad 6 53845
travní p. mez, stráň 1 137
travní p. 69 148752
lesní poz 359 1144768
vodní pl. rybník 6 13358
vodní pl. tok přirozený 9 8543
vodní pl. tok umělý 3 3368
vodní pl. zamokřená pl. 3 2607
zast. pl. zbořeniště 3 808
zast. pl. 267 105663
ostat.pl. dráha 1 71632
ostat.pl. jiná plocha 89 101180
ostat.pl. manipulační pl. 15 23124
ostat.pl. mez, stráň 3 887
ostat.pl. neplodná půda 46 11301
ostat.pl. ostat.komunikace 124 312831
ostat.pl. pohřeb. 1 2132
ostat.pl. silnice 131 66581
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6206
ostat.pl. zeleň 21 44344
Celkem KN 2107 8639037
Par. DKM 2107 8639037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 163
č.p. rod.rekr 7
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 1
Celkem BUD 263
LV 402
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2002 intravilán (dle nového mapování)
DKM-KPÚ 26.08.1999 1:1000 26.08.1999 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 17.01.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.