k.ú.: 695394 - Miroslavské Knínice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:515300066

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594466 - Miroslavské Knínice NUTS5 CZ0647594466
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 850 6368795
vinice 20 78867
zahrada 154 102961
ovoc. sad 3 23618
travní p. 67 146543
lesní poz 404 1144038
vodní pl. rybník 6 13358
vodní pl. tok přirozený 12 8543
vodní pl. tok umělý 3 3368
vodní pl. zamokřená pl. 3 2607
zast. pl. zbořeniště 5 1283
zast. pl. 257 103989
ostat.pl. dráha 1 71632
ostat.pl. jiná plocha 74 74312
ostat.pl. manipulační pl. 33 48340
ostat.pl. neplodná půda 48 12215
ostat.pl. ostat.komunikace 153 316162
ostat.pl. pohřeb. 1 2132
ostat.pl. silnice 134 66594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5511
ostat.pl. zeleň 19 44169
Celkem KN 2248 8639037
Par. DKM 2248 8639037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 155
č.p. rod.rekr 7
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 1
Celkem BUD 253
LV 401
spoluvlastník 573

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2002 intravilán (dle nového mapování)
DKM-KPÚ 26.08.1999 1:1000 26.08.1999 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 17.01.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.06.2019 15:56

Aktuality

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.