k.ú.: 695394 - Miroslavské Knínice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594466 - Miroslavské Knínice NUTS5 CZ0647594466
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 04.06.2023)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 22 1235
orná půda 718 6272611
vinice 22 78298
zahrada 186 164825
ovoc. sad 6 53845
travní p. mez, stráň 1 137
travní p. 69 148752
lesní poz 359 1144768
vodní pl. rybník 6 13358
vodní pl. tok přirozený 9 8543
vodní pl. tok umělý 3 3368
vodní pl. zamokřená pl. 3 2607
zast. pl. zbořeniště 3 808
zast. pl. 268 105378
ostat.pl. dráha 1 71632
ostat.pl. jiná plocha 91 101465
ostat.pl. manipulační pl. 15 23124
ostat.pl. mez, stráň 3 887
ostat.pl. neplodná půda 46 11301
ostat.pl. ostat.komunikace 124 312831
ostat.pl. pohřeb. 1 2132
ostat.pl. silnice 131 66581
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6206
ostat.pl. zeleň 21 44344
Celkem KN 2111 8639036
Par. DKM 2111 8639036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 7
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 264
LV 401
spoluvlastník 564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.2002 intravilán (dle nového mapování)
DKM-KPÚ 26.08.1999 1:1000 26.08.1999 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 17.01.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 08.06.2023 14:23

Aktuality

05.06.2023
Upozorňujeme, že od 8. 6. do 20. 7. 2023 bude z důvodu výkopových prací omezeno parkování v okolí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. K dopravě na úřady doporučujeme využít MHD (stanice metra C Kobylisy).

23.05.2023
Český úřad zeměměřický a katastrální byl do rukou předsedy oceněn cenou Český zavináč za rok 2023 "za přínos v elektronizaci veřejné správy v České republice, zejména pak za rozvoj a digitalizaci katastru nemovitostí, který je svým rozsahem služeb unikátní i v celoevropském měřítku". Cena byla slavnostně udělena v průběhu mezinárodní konference ISSS 2023.

15.05.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2023) je k dispozici ke stažení.