k.ú.: 695467 - Mirošov u Bobrové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596132 - Mirošov NUTS5 CZ0635596132
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 3746446
zahrada 103 56558
travní p. 163 820197
lesní poz les s budovou 17 558
lesní poz 175 1370225
vodní pl. nádrž umělá 2 663
vodní pl. rybník 10 214906
vodní pl. tok přirozený 15 42978
vodní pl. tok umělý 6 2722
zast. pl. společný dvůr 2 116
zast. pl. zbořeniště 3 366
zast. pl. 140 52497
ostat.pl. jiná plocha 142 306878
ostat.pl. manipulační pl. 19 32612
ostat.pl. neplodná půda 10 3290
ostat.pl. ostat.komunikace 86 156271
ostat.pl. silnice 19 32981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 6286
ostat.pl. zeleň 10 1113
Celkem KN 1071 6847663
Par. DKM 1071 6847663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 31
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 150
LV 152
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.05.2002
DKM-KPÚ 14.12.2001 1:1000 14.12.2001 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.05.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 19:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.