k.ú.: 695475 - Mirošovice u Říčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538485 - Mirošovice NUTS5 CZ0209538485
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 549 1658443
zahrada 739 534691
ovoc. sad 14 38591
travní p. 284 702368
lesní poz les s budovou 5 230
lesní poz 204 1322555
vodní pl. nádrž umělá 1 1262
vodní pl. rybník 2 16183
vodní pl. tok přirozený 55 19132
vodní pl. zamokřená pl. 6 21781
zast. pl. společný dvůr 2 376
zast. pl. zbořeniště 11 541
zast. pl. 827 140174
ostat.pl. dráha 4 111830
ostat.pl. dálnice 17 87697
ostat.pl. jiná plocha 94 31800
ostat.pl. manipulační pl. 49 84434
ostat.pl. neplodná půda 164 100031
ostat.pl. ostat.komunikace 343 187288
ostat.pl. pohřeb. 2 4396
ostat.pl. silnice 48 282290
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 500
ostat.pl. zeleň 40 18516
Celkem KN 3463 5365109
Par. KMD 3463 5365109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 140
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 280
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 246
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 812
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 29
LV 1048
spoluvlastník 1501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2016
S-SK GS 1:2880 1841 17.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 17.05.2022 17:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.