k.ú.: 695491 - Lučkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549584 - Mirotice NUTS5 CZ0314549584
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 2186091
zahrada 88 85791
ovoc. sad 1 3000
travní p. 156 989389
lesní poz 60 1097667
vodní pl. nádrž přírodní 1 205
vodní pl. nádrž umělá 1 909
vodní pl. rybník 3 32757
vodní pl. tok přirozený 13 78056
vodní pl. tok umělý 5 1812
vodní pl. zamokřená pl. 13 31336
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 2 281
zast. pl. 94 41775
ostat.pl. jiná plocha 11 6933
ostat.pl. manipulační pl. 8 12728
ostat.pl. neplodná půda 126 156343
ostat.pl. ostat.komunikace 76 153929
ostat.pl. silnice 3 35355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 22037
Celkem KN 812 4936419
Par. DKM 812 4936419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 93
LV 136
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2004 intravilán-DKM zhotovena převedením ZMVM
DKM-KPÚ 30.06.2004 1:1000 22.09.2004 *) extravilán
ZMVM 1:2000 15.08.1990 22.09.2004
S-SK GS 1:2880 1837 15.08.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 01:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.