k.ú.: 695505 - Mirotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549584 - Mirotice NUTS5 CZ0314549584
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 4463063
zahrada 352 256399
ovoc. sad 2 3717
travní p. 165 958000
lesní poz 32 975630
vodní pl. nádrž přírodní 6 4430
vodní pl. nádrž umělá 1 2074
vodní pl. rybník 9 67873
vodní pl. tok přirozený 8 134966
vodní pl. tok umělý 22 26310
vodní pl. zamokřená pl. 10 30587
zast. pl. společný dvůr 25 3737
zast. pl. zbořeniště 4 593
zast. pl. 535 180738
ostat.pl. jiná plocha 183 109397
ostat.pl. manipulační pl. 61 75014
ostat.pl. neplodná půda 169 393093
ostat.pl. ostat.komunikace 145 245150
ostat.pl. pohřeb. 3 7723
ostat.pl. silnice 32 235653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21290
ostat.pl. zeleň 15 19389
Celkem KN 2142 8214826
Par. DKM 2142 8214826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 243
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 526
byt.z. byt 69
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 75
LV 687
spoluvlastník 1005

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.11.2015
DKM 1:1000 18.10.2006 DKM zhotovena převedením ZMVM
ZMVM 1:2000 15.11.1990 18.10.2006
S-SK GS 1:2880 1830 15.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.