k.ú.: 695530 - Míroveček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569381 - Mírov NUTS5 CZ0715569381
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 253197
zahrada 52 44495
travní p. 143 816947
lesní poz 113 4671970
vodní pl. nádrž umělá 3 6488
vodní pl. tok přirozený 17 12236
zast. pl. zbořeniště 3 1186
zast. pl. 24 10619
ostat.pl. jiná plocha 6 4596
ostat.pl. manipulační pl. 8 7681
ostat.pl. neplodná půda 76 98691
ostat.pl. ostat.komunikace 60 45792
ostat.pl. silnice 2 34116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1032
ostat.pl. zeleň 1 1002
Celkem KN 529 6010048
Par. KMD 529 6010048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 23
LV 49
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2016
KM-D 1:2000 15.11.2000 03.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1885 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 09:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.