k.ú.: 695548 - Mírovský Grunt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569381 - Mírov NUTS5 CZ0715569381
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 16574
zahrada 67 33375
travní p. 71 189363
lesní poz 23 5206811
vodní pl. nádrž umělá 5 3570
vodní pl. tok přirozený 21 27494
vodní pl. tok umělý 2 4737
vodní pl. zamokřená pl. 1 11516
zast. pl. společný dvůr 2 130
zast. pl. zbořeniště 4 1100
zast. pl. 27 8391
ostat.pl. jiná plocha 18 14462
ostat.pl. manipulační pl. 5 2166
ostat.pl. neplodná půda 10 13012
ostat.pl. ostat.komunikace 33 46149
ostat.pl. silnice 8 117724
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7109
Celkem KN 308 5703683
Par. KMD 308 5703683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 27
LV 60
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2016
KM-D 1:2000 15.11.2000 27.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1885 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 08:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.