k.ú.: 695556 - Mírová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 537934 - Mírová NUTS5 CZ0412537934
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 1147709
zahrada 104 65559
ovoc. sad 19 8767
travní p. 229 1023019
lesní poz les(ne hospodář) 49 217658
lesní poz 58 373741
vodní pl. nádrž umělá 12 60110
vodní pl. tok přirozený 21 35909
vodní pl. tok umělý 1 2574
vodní pl. zamokřená pl. 6 30736
zast. pl. 199 59416
ostat.pl. dráha 5 119000
ostat.pl. jiná plocha 122 216660
ostat.pl. manipulační pl. 34 106741
ostat.pl. neplodná půda 105 257614
ostat.pl. ostat.komunikace 78 79747
ostat.pl. silnice 30 65800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6908
ostat.pl. zeleň 3 18800
Celkem KN 1165 3896468
Par. DKM 1165 3896468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 196
LV 219
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2008
THM-V 1:2000 01.01.1972 13.07.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 15:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.