k.ú.: 695572 - Bělá u Turnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577316 - Mírová pod Kozákovem NUTS5 CZ0514577316
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 1435674
zahrada 358 370730
ovoc. sad 16 63487
travní p. 501 1249286
lesní poz les(ne hospodář) 10 32928
lesní poz 230 2703434
vodní pl. tok přirozený 4 19685
vodní pl. zamokřená pl. 2 9071
zast. pl. společný dvůr 4 1503
zast. pl. zbořeniště 6 752
zast. pl. 421 100602
ostat.pl. jiná plocha 56 24983
ostat.pl. manipulační pl. 31 20245
ostat.pl. neplodná půda 34 26671
ostat.pl. ostat.komunikace 164 108198
ostat.pl. plantáž dřevin 1 43
ostat.pl. silnice 47 111664
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7299
ostat.pl. zeleň 114 104978
Celkem KN 2258 6391233
Par. DKM 2258 6391233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 230
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 42
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 415
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 491
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.02.2005 Od -ověř TO. Celek vyhlášen ke stejnému datu z částí: a)DKM-KPÚ, b) Dokončení rozprac ZMVM.
DKM-KPÚ 17.01.2005 1:1000 25.02.2005 *) Od -ověř TO. Celek vyhlášen ke stejnému datu z částí: a)DKM-KPÚ, b) Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 25.02.2005 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.