k.ú.: 695637 - Loktuše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577316 - Mírová pod Kozákovem NUTS5 CZ0514577316
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 518809
zahrada 83 82106
ovoc. sad 15 53777
travní p. 239 463268
lesní poz les(ne hospodář) 2 8445
lesní poz 43 762708
vodní pl. nádrž přírodní 1 162
vodní pl. tok přirozený 10 3713
vodní pl. tok umělý 4 955
zast. pl. 83 20786
ostat.pl. jiná plocha 12 8438
ostat.pl. manipulační pl. 12 10297
ostat.pl. neplodná půda 13 8335
ostat.pl. ostat.komunikace 69 46682
ostat.pl. pohřeb. 2 912
ostat.pl. silnice 7 29408
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1566
ostat.pl. zeleň 4 1467
Celkem KN 691 2021834
Par. DKM 40 78295
Par. KMD 651 1943539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 78
LV 95
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2016
S-SK GS 1:2880 1824 20.07.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 02:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.