k.ú.: 695670 - Sekerkovy Loučky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577316 - Mírová pod Kozákovem NUTS5 CZ0514577316
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 2082803
zahrada 310 345229
ovoc. sad 41 354316
travní p. 501 1432021
lesní poz 245 1303056
vodní pl. nádrž umělá 1 140
vodní pl. rybník 2 37365
vodní pl. tok přirozený 5 24086
vodní pl. zamokřená pl. 13 23369
zast. pl. společný dvůr 2 168
zast. pl. zbořeniště 22 3300
zast. pl. 318 92638
ostat.pl. jiná plocha 48 38868
ostat.pl. manipulační pl. 22 28313
ostat.pl. neplodná půda 61 33159
ostat.pl. ostat.komunikace 130 118439
ostat.pl. plantáž dřevin 1 32
ostat.pl. pohřeb. 1 1234
ostat.pl. silnice 83 70832
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12842
ostat.pl. zeleň 6 3115
Celkem KN 2325 6005325
Par. DKM 2325 6005325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 175
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 48
č.p. zem.used 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 4
Celkem BUD 309
LV 472
spoluvlastník 968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 27.12.2004 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.