k.ú.: 695700 - Vesec pod Kozákovem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577316 - Mírová pod Kozákovem NUTS5 CZ0514577316
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 192725
zahrada 245 242933
ovoc. sad 28 148857
travní p. plantáž dřevin 2 5423
travní p. 574 2139571
lesní poz ostat.komunikace 1 1866
lesní poz 274 1604968
vodní pl. nádrž umělá 1 527
vodní pl. rybník 2 1360
vodní pl. tok přirozený 42 18579
vodní pl. tok umělý 3 788
vodní pl. zamokřená pl. 10 26705
zast. pl. zbořeniště 8 1155
zast. pl. 272 62506
ostat.pl. jiná plocha 48 34111
ostat.pl. manipulační pl. 29 12501
ostat.pl. neplodná půda 57 72658
ostat.pl. ostat.komunikace 191 129375
ostat.pl. pohřeb. 1 1048
ostat.pl. silnice 15 56340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13243
ostat.pl. zeleň 60 51798
Celkem KN 1967 4819037
EN 2 9759
PK 54 69180
Celkem ZE 56 78939
Par. DKM 703 2500279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 255
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 316
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.11.2021 1:1000 30.11.2021 *)
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 19.05.2022 14:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.