k.ú.: 695726 - Mirovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549592 - Mirovice NUTS5 CZ0314549592
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 3521673
zahrada 352 180810
travní p. 169 521168
lesní poz 17 109526
vodní pl. nádrž přírodní 1 1307
vodní pl. nádrž umělá 1 1853
vodní pl. rybník 3 13840
vodní pl. tok přirozený 10 68178
vodní pl. tok umělý 9 20936
vodní pl. zamokřená pl. 1 349
zast. pl. společný dvůr 24 1572
zast. pl. zbořeniště 5 314
zast. pl. 620 217239
ostat.pl. dráha 8 38510
ostat.pl. jiná plocha 130 135145
ostat.pl. manipulační pl. 63 107359
ostat.pl. neplodná půda 18 38934
ostat.pl. ostat.komunikace 129 188379
ostat.pl. pohřeb. 4 11248
ostat.pl. silnice 14 73575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20786
ostat.pl. zeleň 29 9104
Celkem KN 1906 5281805
Par. DKM 1906 5281805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 320
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 613
byt.z. byt 160
byt.z. garáž 21
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 6
Celkem JED 195
LV 780
spoluvlastník 1166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2003 intravilán - DKM zhotovena převedením ZMVM
DKM-KPÚ 04.11.2002 1:1000 17.06.2003 *)
ZMVM 1:2000 15.02.1987 17.06.2003
S-SK GS 1:2880 1830 15.02.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 02:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.