k.ú.: 695921 - Miřetice u Nasavrk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 144
orná půda 335 2041634
zahrada 511 493464
ovoc. sad 7 18453
travní p. mez, stráň 16 27853
travní p. 374 1456881
lesní poz les s budovou 2 87
lesní poz 61 4390996
vodní pl. nádrž přírodní 1 10231
vodní pl. nádrž umělá 6 21170
vodní pl. rybník 8 72392
vodní pl. tok přirozený 27 27415
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. 483 135515
ostat.pl. jiná plocha 97 82978
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 598
ostat.pl. manipulační pl. 7 15871
ostat.pl. mez, stráň 6 6312
ostat.pl. neplodná půda 100 95125
ostat.pl. ostat.komunikace 126 121557
ostat.pl. pohřeb. 13 15812
ostat.pl. silnice 14 102657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17959
Celkem KN 2198 9155108
Par. KMD 2198 9155108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 261
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 478
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 615
spoluvlastník 906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 17.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 00:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.