k.ú.: 695963 - Bylany u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534200 - Miskovice NUTS5 CZ0205534200
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 3711284
zahrada 180 115283
ovoc. sad 5 16133
travní p. 62 227399
lesní poz 60 395331
vodní pl. nádrž umělá 4 143638
vodní pl. rybník 1 7047
vodní pl. tok přirozený 25 32314
vodní pl. tok umělý 3 947
vodní pl. zamokřená pl. 1 5880
zast. pl. společný dvůr 4 10186
zast. pl. zbořeniště 5 789
zast. pl. 212 74689
ostat.pl. jiná plocha 112 89243
ostat.pl. manipulační pl. 5 9391
ostat.pl. neplodná půda 60 107133
ostat.pl. ostat.komunikace 72 128029
ostat.pl. silnice 7 49078
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 649
ostat.pl. zeleň 68 134705
Celkem KN 1040 5259148
Par. DKM 1040 5259148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 207
LV 296
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2019
DKM-KPÚ 04.05.2012 1:1000 18.05.2012 *) extravilán
THM-V 1:2000 31.12.1974 13.12.2019 část
S-SK GS 1:2880 1838 18.05.2012 část


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 20:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.