k.ú.: 696013 - Blahuňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563242 - Místo NUTS5 CZ0422563242
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 13514
zahrada 81 46898
ovoc. sad 3 83495
travní p. mez, stráň 29 126731
travní p. 81 518714
lesní poz 84 1137261
vodní pl. nádrž umělá 2 663
vodní pl. tok přirozený 3 5910
zast. pl. zbořeniště 6 807
zast. pl. 72 16619
ostat.pl. jiná plocha 88 38348
ostat.pl. manipulační pl. 10 2141
ostat.pl. neplodná půda 118 123787
ostat.pl. ostat.komunikace 77 62985
ostat.pl. silnice 1 15240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 663
ostat.pl. zeleň 6 323
Celkem KN 664 2194099
Par. DKM 438 2128250
Par. KMD 226 65849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 71
LV 94
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2012
KMD 1:1000 19.06.2012
FÚO 1:5000 04.05.1980 19.06.2012 jen extravilán
Ost. 1:2000 04.05.1980 19.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.