k.ú.: 696021 - Lideň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563200 - Málkov NUTS5 CZ0422563200
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 9 11202
travní p. mez, stráň 27 51140
travní p. 65 984678
lesní poz 65 1033521
vodní pl. tok přirozený 2 1844
zast. pl. zbořeniště 1 666
zast. pl. 18 5095
ostat.pl. jiná plocha 21 12283
ostat.pl. neplodná půda 62 70900
ostat.pl. ostat.komunikace 24 38171
ostat.pl. silnice 3 17476
Celkem KN 297 2226976
Par. DKM 297 2226976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 18
LV 32
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2011
FÚO 1:5000 04.05.1980 24.11.2011 jen pro extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 23:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.